Door met Actieplan de Groene Vrijwilliger!

Nog twee jaar zetten de partners uit het actieplan zich extra in voor de groene vrijwilligers. Negen provincies stellen hiervoor, samen met de groene organisaties, hun eigen actieplannen op. Een landelijk programmateam verzorgt jaarlijks een Inspiratiedag en een ontmoeting voor provincie ambtenaren.
 
Het actieplan is opgesteld nadat bleek dat door de decentralisatie van het natuurbeleid, de aandacht voor vrijwilligers was versnipperd. Uit onderzoeken blijkt bovendien dat het vrijwilligersbestand geen afspiegeling is van de Nederlandse bevolking. Juist onder jongeren is er nog een groot potentieel van vrijwilligers te vinden.
 
De provincies en andere ondertekenaars van het Actieplan de Groene vrijwilliger 2019 – 2020, willen meer en ook jongere vrijwilligers betrekken bij hun groene omgeving. Andere doelen zijn betere facilitering en betere samenwerking onderling. Per provincies bespreken de samenwerkende partners waar de kansen liggen. In Flevoland, Limburg, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland zijn de voorbereidingen inmiddels gestart.
 
Het landelijk programmateam ondersteunt de provinciale partners. Zij zorgen voor de begeleiding en voortgang van de gesprekken. In juni 2020 organiseren zij weer een Inspiratiedag Groene Vrijwilligers. Inspirerende voorbeelden en ontmoetingen met collega’s staan daar weer op het programma.
 
Landelijke programma’s worden provinciaal uitgerold en provinciale successen worden opgeschaald. Zo kunnen lokale afdelingen nieuwe jongeren betrekken via het succesvolle programma Groen Traineeship. Het opleiden van vrijwilligers krijgt een impuls via Leer je Groen en de Groene Academie krijgt navolging in meerdere provincies.
 
Ondertekenaars van het Actieplan Groene Vrijwilligers 2019 – 2021 zijn IVN Natuureducatie, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, SoortenNL, BoerenNatuur, het Interprovinciaal Overleg (IPO), en het Ministerie van LNV.