Actieplan De Groene Vrijwilliger ondersteund door provincies, groene organisaties en ministerie LNV

Recentelijk is het Actieplan De Groene Vrijwilliger ondersteund door de twaalf provincies, groene organisaties en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarmee is een belangrijke stap gezet waarbij groene partijen en provincies gaan samenwerken om de bestaande infrastructuur voor groene vrijwilligers te verstevigen.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor natuurbehoud en bescherming. Ze spelen dan ook een belangrijke rol in recente plannen van de partijen, zoals natuurinclusieve landbouw, maatschappelijke diensttijd, herstel van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en vergroening van de zorg. Op dit moment zijn er te weinig vrijwilligers om alle ambities waar te maken.

In het actieplan staat omschreven hoe de partijen de vrijwilligers beter willen ondersteunen en begeleiden. En om een betere samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties te faciliteren. De partijen werken in de jaren 2019-2021 aan de uitvoering van een aantal acties. Er zullen gesprekken plaatsvinden tussen de twaalf provincies en groene organisaties om provinciale actieplannen te ontwikkelen.

Deelnemende partijen Actieplan de Groene Vrijwilliger
Het actieplan wordt ondersteund door de twaalf provincies, IVN, LandschappenNL, SoortenNL, BoerenNatuur, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.