5 november 2020 - Nationale Jaar van de Vrijwillige Inzet 2021

Groene vrijwilligersorganisaties kunnen in 2021 aansluiten bij het Nationale Jaar van de Vrijwillige Inzet. De Vereniging voor Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) organiseert de Publiekscampagne ‘Mensen maken Nederland’ en andere activiteiten voor dit themajaar. 

Met het themajaar zetten vele vrijwilligersorganisaties zich in om meer en nieuwe mensen kennis te laten maken met vrijwillige inzet en te laten zien hoe leuk het is om dit te doen. Het NOV zorgt, naast de publiekscampagne, voor een landelijke opening, wervingsexpedities, onderzoek en scholing over nieuwe doelgroepen vrijwilligers.

Wat houdt de campagne ‘Mensen maken Nederland’ in?
De campagne bestaat uit 3 landelijke campagneweken verspreid door het jaar en 365 dagen vrijwilligersverhalen op social media. De campagnematerialen zijn beschikbaar in een toolbox op www.mensenmakennederland.nu. Posters zijn met een online ‘plaatjesmaker’ aan te passen naar eigen beeld en eigen situatie.

Hoe vind je nieuwe doelgroepen?
Het NOV organiseert voor de organisaties een aantal “expedities” waarbij een groep professionals van verschillende organisaties regionaal op zoek gaat naar nieuwe vrijwilligers. De Expeditie Nieuwe Gezichten is een methode om met een groep van verschillende organisaties samen aan de slag te gaan om nieuwe mensen te enthousiasmeren en werven. Onder begeleiding van een expeditieleider, start de groep met een specifieke doelgroep voor ogen. Deelnemers maken hun organisatie aantrekkelijker, toegankelijker en bekender om nieuwe gezichten aan zich te verbinden.

Hoe maken we het Jaar van de Vrijwillige Inzet samen een succes?
Op 26 november organiseert De Groene Vrijwilliger samen met het NOV een workshop over het themajaar.  De Groene organisaties kunnen meedenken hoe we 2021 tot eeen succes maken voor de groene vrijwilligers.