Onderzoeken

De onderstaande onderzoeken komen voort uit het manifest ‘De kracht van de groene vrijwilliger’.  

Links

Motieven en drijfveren groene vrijwilligers
Het rapport is opgesteld door de Radboud Universiteit op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de andere manifestpartners.

Groene vrijwilliger van de toekomst
Het rapport is opgesteld door Motivaction op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de andere manifestpartners.

Benchmark groene vrijwilligers
Het rapport is opgesteld door RAVON op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de andere manifestpartners.


De Groene vrijwilliger van de Toekomst
De nieuwe groene vrijwilliger wil actief benaderd worden voor kortlopende groene acties, bij voorkeur in zijn eigen buurt. Dat zijn enkele conclusies uit een onderzoek dat Motivaction deed naar de groene vrijwilliger van de toekomst. Het onderzoeksbureau vroeg 22.000 Nederlanders wat er voor nodig was om zich actief in te zetten voor de natuur of groen in de buurt. 15% van de respondenten, vooral jonge mensen, willen aan de slag, vooral als ze daarvoor gevraagd worden.

De organisaties achter het manifest ‘De kracht van de groene vrijwilliger’ vroegen zich af: wie zijn de groene vrijwilligers van de toekomst? Hoe bereik je ze en wanneer zijn ze enthousiast om zich in te zetten voor hun groene omgeving? Motivaction bracht een advies uit hoe deze nieuwe groepen het best te bereiken en te binden zijn. Jongeren willen bijvoorbeeld gevraagd worden door andere jongeren, willen iets bijdrage aan milieu en klimaat of ervaring opdoen voor hun carrière. Volwassenen tot 55 jaar willen de natuur in eigen omgeving behouden, tot rust komen na een drukke werkweek of iets actiefs doen met hun kinderen. De volledige rapportage met infographics leest u hier.