Rapporten

De onderstaande onderzoeken komen voort uit het manifest ‘De kracht van de groene vrijwilliger’ dat is gericht op het bewerkstelligen van een inhaalslag in de ondersteuning van groene vrijwilligers.

Benchmark groene vrijwilligers
Het rapport is opgesteld door RAVON op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de andere manifestpartners.

Groene vrijwilliger van de toekomst
Het rapport is opgesteld door Motivaction op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de andere manifestpartners.

Motieven en drijfweren groene vrijwilligers
Het rapport is opgesteld door de Radboud Universiteit op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de andere manifestpartners.

Resultaten provinciale gesprekken
Het Verslag met de resultaten en bevindingen van de provinciale gesprekken door Harm Blanken 

Recentelijk is het Actieplan De Groene Vrijwilliger ondersteund door de twaalf provincies, groene organisaties en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarmee is een belangrijke stap gezet waarbij groene partijen en provincies gaan samenwerken om de bestaande infrastructuur voor groene vrijwilligers te verstevigen.

Actieplan De Groene Vrijwilliger
Het Actieplan wordt ondersteund door de twaalf provincies, groene organisaties en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Impuls Groene Vrijwilligers Noord-Brabant
Een gezamenlijk plan van IVN, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Milieufederatie, RAVON, Floron en de provincie voor meer vrijwiiligers met meer impact voor de natuur.

Op donderdag 7 juni 2018 vond de bijeenkomst ‘Groene Vrijwilligers: van praten naar doen’ plaats. Hieronder kunt u het pdf-bestand downloaden met alle presentaties.
Bekijk hier de presentaties en pitches

Websites van de pitches: