Rapporten

De onderstaande onderzoeken komen voort uit het manifest ‘De kracht van de groene vrijwilliger’ dat is gericht op het bewerkstelligen van een inhaalslag in de ondersteuning van groene vrijwilligers.

Benchmark groene vrijwilligers
Het rapport is opgesteld door RAVON op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de andere manifestpartners.

Groene vrijwilliger van de toekomst
Het rapport is opgesteld door Motivaction op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de andere manifestpartners.

Motieven en drijfweren groene vrijwilligers
Het rapport is opgesteld door de Radboud Universiteit op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de andere manifestpartners.

Resltaten provinciale gesprekken
Het Verslag met de resultaten en bevindingen van de provinciale gesprekken door Harm Blanken 

Op donderdag 7 juni 2018 vond de bijeenkomst ‘Groene Vrijwilligers: van praten naar doen’ plaats. Hieronder kunt u het pdf-bestand downloaden met alle presentaties.
Bekijk hier de presentaties en pitches

Websites van de pitches: