Provinciale (actie)plannen

Provinciale gesprekken en bijeenkomsten
Na de ondertekening van het landelijke actieplan De Groene Vrijwilliger 2019 – 2021, geven provincies de aanzet voor provinciale actieplannen. Groene organisaties en provincieambtenaren gaan de komende tijd in gesprek om de ondersteuning van groene vrijwilligers een extra impuls te geven.

De deelnemers bespreken gezamenlijke ambities, de behoeften van de vrijwilligers, de mogelijkheden om vrijwilligers te werven en de kansen voor samenwerking. In Noord-Brabant resulteerden de gesprekken in een praktisch plan waarbij wordt ingezet op o.a. het opleiden van vrijwillige coördinatoren.

Inmiddels zijn gesprekken gestart in Flevoland, Limburg, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland. De provincies Noord-Brabant, Noord-Holland en Overijssel hebben al een plan.  Alle provinciale plannen worden hieronder gepubliceerd.

Provincie Noord-Holland: Meerjarenplan Betrekken bij Groen 2018 - 2020
Provincie Noord-Brabant: Impuls Groene Vrijwilligers
Provincie Overijssel: Plus op Vrijwilligerswerk- Natuur voor Elkaar
Provincie Flevoland (concept): Concept Actieplan Groene Vrijwilligers
Provincie Zeeland: Actieplan Groene vrijwilligers Zeeland