Het actieplan De Groene Vrijwilliger 2019 - 2021

Welkom bij het actieplan De Groene Vrijwilligers 2019 - 2021. De organisaties achter het actieplan zijn: IVN Natuureducatie, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, SoortenNL, BoerenNatuur, het Interprovinciaal Overleg (IPO), en het Ministerie van LNV. Met dit actieplan willen wij de volgende doelen realiseren:

1.            Groei vasthouden en versterken
2.            Betere facilitering van groene vrijwilligers
3.            Betere samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties

Waarom een actieplan?
Tellers, vertellers en herstellers. Allemaal mensen die zich vrijwillig inzetten voor natuur en landschap, in de stad of in het landelijk gebied. Zij maken zich sterk voor hun omgeving en zijn onmisbaar voor natuur en natuurbeleving in Nederland. Naast de instandhouding van natuur en landschap, leveren ze een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie en helpen ze mee aan draagvlak voor de natuur in de maatschappij. Kortom: de Nederlandse natuur en landschap kan niet zonder vrijwilligers!

Noodzaak voor meer groene vrijwilligers en betere ondersteuning
Natuurinclusieve landbouw, maatschappelijke diensttijd, herstel van de biodiversiteit, klimaatadaptatie, vergroening van de zorg: allemaal recente plannen waarin groene vrijwilligers een essentiële rol gaan spelen. Deze ambities zijn fantastisch, maar onze groene vrijwilligers en hun organisaties dreigen overvraagd te worden. Er zijn gewoonweg niet genoeg vrijwilligers om alle ambities waar te kunnen maken. Bovendien is een groei van het vrijwilligersbestand naar een betere afspiegeling van de maatschappij belangrijk. En niet alleen moeten er méér vrijwilligers komen, maar ook de manier waarop ze begeleid en ondersteund worden moet op een hoger niveau worden gebracht. Hiervoor is een inhaalslag nodig.

Na het opstellen van het Manifest “de Kracht van de Groene Vrijwilliger” in 2017, ondertekenden de groene organisaties, de provincies en het ministerie LNV het Actieplan De Groene Vrijwilliger 2019 – 2021.