Over het manifest

De kracht van de groene vrijwilliger
Al meer dan honderd jaar zetten groene vrijwilligers zich in om planten en dieren te beschermen, landschap en natuur te onderhouden én het grote publiek te laten genieten van de groene wereld. De ondertekenaars van het manifest willen dat alle mensen (ongeacht levensfase, opleidingsniveau, culturele achtergrond of woonplaats) de mogelijkheid hebben om zich in te zetten voor hun leefomgeving. Dat is goed voor natuur en landschap én goed voor de mensen zelf.

Groene vrijwilligersorganisaties
Het manifest is een initiatief van de groene vrijwilligersorganisaties SoortenNL, IVN, LandschappenNL en BoerenNatuur.nl en wordt gesteund door de 12 provincies en door het ministerie van Economische Zaken. Met de ondertekening van het Manifest start een traject waarin een impuls wordt gegeven aan de bestaande infrastructuur voor groene vrijwilligers en waarbij deze verder wordt verstevigd, uitgebreid en gemoderniseerd. De ondertekenaars roepen alle organisaties, die zich ook inzetten voor natuur en landschap en groene vrijwilligers een warm hart toedragen, op mee te werken aan een mooie en vitale groene omgeving en het manifest te ondertekenen.

Contouren van het programma
Lees hier de contouren van het programma ‘De kracht van de groene vrijwilliger’.


De ondersteuners van het manifest
Download persfoto 


Het getekende manifest: ''De kracht van de groene vrijwilliger''