Nieuws

De Groene Academie: online platform voor vrijwilligers

Met het manifest wordt een impuls gegeven aan de bestaande infrastructuur voor groene vrijwilligers, waarbij deze verder wordt verstevigd, uitgebreid en gemoderniseerd. De Groene academie speelt hierin een belangrijke rol. Dit is een online platform voor iedereen die iets wil doen in en voor de natuur. Het is onze ambitie om de Groene academie in 2020 uit te rollen over alle provincies voor een gunstig tarief en daarmee een nog krachtiger instrument te maken om de groene vrijwilliger te ondersteunen in hun activiteiten en doelstellingen! Download de pdf om meer te lezen over de toekomst van de Groene academie. 
 

Door met Actieplan de Groene Vrijwilliger!

Nog twee jaar zetten de partners uit het actieplan zich extra in voor de groene vrijwilligers. Negen provincies stellen hiervoor, samen met de groene organisaties, hun eigen actieplannen op. Een landelijk programmateam verzorgt jaarlijks een Inspiratiedag en een ontmoeting voor provincie ambtenaren. Lees meer
 

Impuls voor Groene Vrijwilligers Brabant

De provincie Brabant en groene organisaties hebben de handen ineen geslagen voor een gezamenlijk plan (De impuls) voor meer vrijwilligers met meer impact voor de natuur. De samenwerking en het overleg is een gevolg van het Actieplan Groene Vrijwilligers. In 2019 zullen er zes overleggen plaatsvinden die mogelijk leiden tot nog meer impulsen voor de Groene Vrijwilligers. Lees meer

 

Actieplan De Groene Vrijwilliger ondersteund door provincies, groene organisaties en ministerie LNV

Recentelijk is het Actieplan De Groene Vrijwilliger ondersteund door de twaalf provincies, groene organisaties en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarmee is een belangrijke stap gezet waarbij groene partijen en provincies gaan samenwerken om de bestaande infrastructuur voor groene vrijwilligers te verstevigen. Lees meer