Nieuws

5 november 2020
Positief resultaat onderzoek Inspectie SZW naar arbo bij inzet van beheervrijwilligers

Veilig werken met vrijwilligers in de sector bos en natuur is “voldoende op orde”. Dat concludeert de Inspectie SZW na een enquête onder groene beheervrijwilligers. Aanvullend adviseert de inspectie om de vrijwilligers nog beter te informeren en afspraken schriftelijk vast te leggen. Lees meer

5 november 2020
Nationale Jaar van de Vrijwillige Inzet 2021

Groene vrijwilligersorganisaties kunnen in 2021 aansluiten bij het Nationale Jaar van de Vrijwillige Inzet. De Vereniging voor Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) organiseert de Publiekscampagne ‘Mensen maken Nederland’ en andere activiteiten voor dit themajaar. 

Met het themajaar zetten vele vrijwilligersorganisaties zich in om meer en nieuwe mensen kennis te laten maken met vrijwillige inzet en te laten zien hoe leuk het is om dit te doen. Het NOV zorgt, naast de publiekscampagne, voor een landelijke opening, wervingsexpedities, onderzoek en scholing over nieuwe doelgroepen vrijwilligers. Lees meer
 

5 november 2020
Online inspiratiesessies De Groene Vrijwilliger

Je bent van harte uitgenodigd voor de Online Inspiratiesessies De Groene Vrijwilliger op 19 en 26 november 2020. Deze bijeenkomsten in Teams brengen je lezingen en workshops over vrijwilligerswerk en online ontmoetingen met collega’s. 

Thema’s van de sessies zijn Vernieuwen, Samenwerken en Faciliteren.  We starten op 19 november met lezingen en workshops over nieuwe en vernieuwende (vrijwilligers)initiatieven. Groene trainees vertellen over hun ervaring met het werken met groene organisaties. In de workshops bedenk je zelf hoe je jongeren betrekt of korte klussen organiseert voor de ‘pop-up vrijwilliger’. Lees meer
 

De Groene Academie: online platform voor vrijwilligers

Met het manifest wordt een impuls gegeven aan de bestaande infrastructuur voor groene vrijwilligers, waarbij deze verder wordt verstevigd, uitgebreid en gemoderniseerd. De Groene academie speelt hierin een belangrijke rol. Dit is een online platform voor iedereen die iets wil doen in en voor de natuur. Het is onze ambitie om de Groene academie in 2020 uit te rollen over alle provincies voor een gunstig tarief en daarmee een nog krachtiger instrument te maken om de groene vrijwilliger te ondersteunen in hun activiteiten en doelstellingen! Download de pdf om meer te lezen over de toekomst van de Groene academie. 
 

Door met Actieplan de Groene Vrijwilliger!

Nog twee jaar zetten de partners uit het actieplan zich extra in voor de groene vrijwilligers. Negen provincies stellen hiervoor, samen met de groene organisaties, hun eigen actieplannen op. Een landelijk programmateam verzorgt jaarlijks een Inspiratiedag en een ontmoeting voor provincie ambtenaren. Lees meer
 

Impuls voor Groene Vrijwilligers Brabant

De provincie Brabant en groene organisaties hebben de handen ineen geslagen voor een gezamenlijk plan (De impuls) voor meer vrijwilligers met meer impact voor de natuur. De samenwerking en het overleg is een gevolg van het Actieplan Groene Vrijwilligers. In 2019 zullen er zes overleggen plaatsvinden die mogelijk leiden tot nog meer impulsen voor de Groene Vrijwilligers. Lees meer

 

Actieplan De Groene Vrijwilliger ondersteund door provincies, groene organisaties en ministerie LNV

Recentelijk is het Actieplan De Groene Vrijwilliger ondersteund door de twaalf provincies, groene organisaties en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarmee is een belangrijke stap gezet waarbij groene partijen en provincies gaan samenwerken om de bestaande infrastructuur voor groene vrijwilligers te verstevigen. Lees meer