Landelijke Inspiratiebijeenkomst Groene Vrijwilligers

Dinsdagmiddag 26 november 2019

Op dinsdagmiddag 26 november vindt de 2e ‘Landelijke Inspiratiebijeenkomst Groene Vrijwilligers’ plaats in het Watermuseum te Arnhem. Dit jaarlijkse evenement is voor iedereen die zich (professioneel) met groene vrijwilligers en burger-initiatieven bezig houdt. We bieden je nieuwe perspectieven, direct toepasbare tips en ontmoetingen met collega’s.

Thema voor dit jaar is nieuwe en vernieuwende (vrijwilligers)initiatieven: De Flexvrijwilliger, De Vrijwilligersreis, Groen Traineeship, Gemeenten als partner, enzovoort. Wat is er mogelijk, wat leren we van die initiatieven en (hoe) kunnen we ze verbinden met de bestaande structuren van ondersteuning?  We zijn volop bezig om weer een mooi programma in elkaar te zetten.

De Inspiratiedag is een initiatief van de organisaties achter het Actieplan Groene Vrijwilligers: BoerenNatuur, het Interprovinciaal Overleg (IPO), IVN, LandschappenNL, Natuurmonumenten, SoortenNL, Staatsbosbeheer, en het Ministerie van LNV.

Lees meer over het programma en meld je aan via De Groene Academie