Goede voorbeelden

De Nederlandse natuur en landschap kan niet zonder vrijwilligers! Tellers, vertellers en herstellers zorgen voor de instandhouding van natuur en landschap, leveren ze een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie en helpen ze mee aan draagvlak voor de natuur in de maatschappij. Maar dat kunnen ze niet alleen. Groene organisaties en provincies bieden begeleiding, opleiding, ondersteuning en waardering. Enkele goede voorbeelden vind je hieronder.

Betrekken van nieuwe vrijwilligers en nieuwe doelgroepen
Groen Traineeship
Groen aan de buurt
Beter in het Groen
Groen en gezond

Opleiden van vrijwilligers
Groene Academie - nu beschikbaar voor alle provincies.
Leer je Groen – voor beroepskrachten en vrijwilligers in de groensector. Groene organisaties kunnen zich hiervoor aanmelden.

Ondersteunen van vrijwilligers
VBNE Arbo- en veilig werken – praktische Informatie over Veilig werken vind je in de Arbobladen van de VBNE.
Het Stigas publiceert de Arbocatalogus met de afspraken over Veilig werken voor de hele sector Bos- en Natuur. Zij helpen groene organisaties bij het opstellen van een RI&E.