De kracht van de groene vrijwilliger

Al meer dan honderd jaar zetten groene vrijwilligers zich in om planten en dieren te beschermen, landschap en natuur te onderhouden én het grote publiek te laten genieten van de groene wereld.

Het actieplan is een initiatief van de groene vrijwilligersorganisaties SoortenNL, IVN, LandschappenNL en BoerenNatuur en wordt gesteund door de 12 provincies en door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Met de ondertekening van het actieplan start een traject waarin een impuls wordt gegeven aan de bestaande infrastructuur voor groene vrijwilligers en waarbij deze verder wordt verstevigd, uitgebreid en gemoderniseerd.